Не се предлагат еротични масажи под никаква форма!

Запази си час

+359 898 627 401

Рейки

РЕЙКИ е натурален японски метод за лечение на основно (физическо) ниво, който ползва Универсалната жизнена енергия на света, имайки за посредник лечителя.
Енергията РЕЙКИ може да се оприличи с радио вълните и нейното действие е не само при директен контакт, а също така и от голямо разстояние.
Когато работата с тази енергия, ние прилагаме енергия - светлина, целейки да възстановим и уравновесим физическото, емоционалното , менталното и духовното здраве.
Думата РЕЙКИ е от японски произход. Нейния йероглиф може да се тълкува по различен начин, но най-близко по значение са: чудодеен дъжд от жизнена енергия или чудодеен дъжд, носещ живот.

РЕЙКИ ПРИНЦИПИ:
1. Точно днес не се тревожи;
2. Точно днес не се гневи;
3. Почитай своите родители, учители и по-възрастните;
4. Изкарвай честно прехраната си;
5. Отнасяй се с благодарност към живота :

Никоя енергийна система не може да се научи чрез самообучение - четейки книги, ръководства или гледане на видеозаписи. За да бъде един човек практикуващ рейкист е необходимо да получи ИНИЦИАЦИЯ (посвещение) от хабилитиран Рейки Мастер.


Рейки масажът обединява в себе си символи, мантри, позиции на ръцете, работа с чакри, хармонизиране на аурата, лечебно въздействие от разстояние. По този начин, чрез определени методи и позиции се хармонизират намиращите се в тялото на човек енергийни центрове, наричани още чакри. Чрез постигане на тази хармония на енергийния поток се въздейства и на физическото тяло, което влияе благоприятно върху целия организъм, освобождавайки го от стреса и ежедневното напрежение. Всичко това е предпоставка за решаване на редица здравословни проблеми.


Рейки масажът се практикува от масажист, който е иницииран в системата РЕЙКИ.

Вижте останалите предлагани терапии: