Не се предлагат еротични масажи под никаква форма!

Запази си час

+359 898 627 401

Изис Сейким

СЕЙКИМ е олицетворение на жизнената сила в цялата й мощ и проявление.

СЕЙКИМ /СКХМ - Египетското лечение - е комплексна лечебна система с хилядолетна мъдрост, чиято съставна част е РЕЙКИ. Тази система обобщава всички аспекти на електромагнитните честоти. В този пълен спектър, ако сравним енергията на РЕЙКИ с бялата светлина, то тогава енергията СЕЙКИМ/СКХМ е сравнима със седемцветната дъга.
Чрез енергията на РЕЙКИ ние се свързваме с една част от Универсалната космическа сила и това ни дава възможност да лекуваме на физическо ниво.

Енергията СЕЙКИМ/СКХМ ни "позволява" да лекуваме душата, свързвайки се с нея чрез духовната енергия.
Многоцветната енергия въздейства върху най-фината същност на причината или самата същност на живата светлина - там, където формата не съществува и всичко е разумна енергия.

За лечение с енергията СЕЙКИМ/СКХМ се използват символи, които активират и засилват лечебното въздействие, както върху физическото тяло, така и върху енергийните тела. Те пречистват и разширяват Светлинния канал и унифицират сърдечната чакра, като свързват практикуващия и неговия пациент с най-висшите енергийни вибрации.

Енергията СЕЙКИМ/СКХМ има по-висока енергийна честота от енергията РЕЙКИ и при работа с тази енергия преминаването от РЕЙКИ към СЕЙКИМ е естествен процес при лечение. Когато прилагаме лечение с тази енергия, активираме сърдечната чакра и тимусната жлеза, намираща се в областта на сърцето. При активирането на последната, започва по-интензивно отделяне на хормони в тялото. Този процес води до засилено усещане за състрадание, искреност, любов, радост и крайният резултат е възстановяване на здравето. Когато енергийният сърдечен център страда поради намалено количество енергия, преминаваща през него, тимусната жлеза забавя дейността си. Това води до чувство за изоставеност, депресия, терзания. Резултатът е влошаване на здравето и възникване на болести. Силните негативни емоции, като страх, тревога и т.н , блокират енергийните канали, водещи до сърдечната чакра. Сърцето се "свива" енергийно, а от там се свива енергийно и слънчевият сплит, което води до възпрепятстване на истинското излекуване.

Вижте останалите предлагани терапии: